Na podstawie Zarządzenia Kierownika Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Milówce nr 2/GZGK/2023
z dnia 04 kwietnia 2023r. w sprawie zmiany godzin pracy,

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Milówce informuje, że w dniu 07.04.2023r. , (tj. piątek)

*biuro będzie czynne w godzinach 7:00 – 13:00,

*PSZOK będzie czynny w godzinach 8:00 – 11:00.

Kierownik GZGK w Milówce

Rafał Kąkol