Dla zadania pn.:

      Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Milówka do szkół i placówek oświatowych.