Kierownik GZGK w Milówce informuje, iż w związku z przenoszeniem siedziby Zakładu na ul. Parkową w Milówce biuro będzie nieczynne dla obsługi bezpośredniej petentów oraz obsługi telefonicznej. (Zarządzenie nr 4/GZGK/2024 Kierownika Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Milówce z dnia 01.07.2024r.)