OŚWIADCZENIE – o akceptacji faktur przesyłanych droga elektroniczną oraz wyrażeniu zgody na przesyłanie powiadomień SMS