ul. Jana Kazimierza 123
34 – 360 Milówka
tel. 33 8637 190
kontakt:
tel. 338637 190 w. 13
Certyfikat