Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej

w Milówce

ul. Jana Kazimierza 123
34-360 Milówka

NIP 553 251 19 27

tel. (33) 861 53 23,

tel. (33) 863 71 89 ; 86 37 190 ; 86 37 191 wew. 21,
fax. 86 37 600

Zgłaszanie awarii:
600 932 272

www: gzgk-milowka.pl

email: gzgk@milowka.com.pl

email: gzgk@milowka.com.pl