ELEKTRO 2019
Szanowni mieszkańcy.
Wójt Gminy Milówka oraz Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Milówce informuje, iż w dniu 9 WRZEŚNIA  2019 roku tj.  odbędzie się bezpłatny odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie Gminy Milówka.
Prosimy o wystawienie do godz. 8:00 tylko sprzętów elektronicznych i elektrycznych przed posesją w miejscu umożliwiającym załadunek na samochody ciężarowe.
Szczegółowe informacje na plakatach, w siedzibie GZGK w Milówce,
pod nr tel. 33 861 53 23
Wójt Gminy Milówki Robert Piętka