Wyślij stan licznika!

ZMIANY W GOSPODARCE ODPADAMI KOMUNALNYMI

W związku z obowiązkiem przejęcia od właścicieli nieruchomości obowiązku w zakresie odbierania odpadów komunalnych i ich zagospodarowanie przez Gminę zamieszczamy druk deklaracji w sprawie wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Milówka nr XXX/194/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r. właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć deklarację w terminie do 30 marca 2013r. oraz każdorazowo do 14 dni, w przypadku zmiany ilości osób zamieszkałych w nieruchomości.
Prosimy o dokładne zapoznanie się z drukiem, wypełnienie oraz dostarczenie do siedziby GZGK w Milówce zgodnie z określonym terminem.

Druk deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Przykładowy wzór wypełenia deklaracji