Wyślij stan licznika!

Zawiadomienie

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Milówce ul.J . Kazimierza 123, 34-360 Milówka, ogłasza o zamiarze złożenia zamówienia publicznego na świadczenie usług odbioru i odwozu ścieków komunalnych z nieruchomości na terenie Gminy Milówka.

Do pobrania: załącznik 1 z szczegółowymi informacjami.