Wyślij stan licznika!

Zawiadomienie

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej ogłasza o zamiarze złożenia zamówienia publicznego na wykonanie robót remontowo-budowlanych p.n. „Remont ujęcia wody na potoku Bystra w Kamesznicy Złatnej.

Do pobrania: załącznik z szczegółowymi informacjami.