Wyślij stan licznika!

Zawiadomienie

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miloówce ul. J. Kazimierza 123, 34-360 Milówka, ogłasza o zamiarze złożenia zamówienia publicznego na zakup kosiarki do celów wykaszania typu komunalnego.

Do pobrania: załącznik z szczegółowymi informacjami.