Wyślij stan licznika!

Zawiadomienie

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Milówce ul. J. Kazimierza 123, 34-360 Milówka, ogłasza o zamiarze złożenia zamówienia publicznego na wykonanie dostawy i usługi p. n. „Dostawa, montaż i uruchomienie bramy przemysłowej w obiekcie Gminnego Zakładu, Gospodarki Komunalnej w Milówce”.

Do pobrania: załącznik z szczegółowymi informacjami.