Wyślij stan licznika!

Zawiadomienie

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Milówce ul. J. Kazimierza 123, 34-360 Milówka, ogłasza o zamiarze złożenia zamówienia publicznego na powierzchnie wykonywania usług odpadów komunalnych i innych (śmieci) z terenów trudno dostępnych przysiłków w Gminie Milówka.

Do pobrania: załącznik z szczegółowymi informacjami.