Wyślij stan licznika!

Zawiadomienie

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Milówce ul. J. Kazimierza 123, 34-360 Milówka, ogłasza o zamiarze złożenia zamówienia publicznego na usunięcie i unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu Gminy Milówka.

Do pobrania: załącznik 1 załącznik 2 z szczegółowymi informacjami.