Wyślij stan licznika!

Zawiadomienie

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Milówce ul. J. Kazimierza 123, 34-360 Milówka, ogłasza o zamiarze sprzedaży następujących środków trwałych:

  1. odśnieżarki typ MTD 8/26
  2. kosiarki bijakowej m-ki Rousseau, typ. S1350

Więcej informacji w pdf’ie.