Wyślij stan licznika!

Zawiadomienie

Informacja o zatwierdzeniu taryf na odprowadzanie ścieków i dostarczanie wody na terenie gminy Milówka w okresie 01.04.2012r. do 30.03.2013r taryfach.

Do pobrania: załącznik 1 załącznik 2 z szczegółowymi informacjami.