Wyślij stan licznika!

Zawiadomienie

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Milówce ul. J. Kazimierza 123, 34-360 Milówka, ogłasza o zamiarze złożenia zamówienia publicznego na powierzenie wykonywaniu usługi odbioru odpadów komunalnych i innych (śmieci), własnym sprzętem z terenu trudno dostępnych przysiółków w Gminie Milówka.

Tutaj możesz zobaczyć więcej informacji