Wyślij stan licznika!

Zawiadomienie

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Milówce ul. J. Kazimierza 123, 34-360 Milówka, ogłasza o zamiarze złożenia zamówienia publicznego na wykonanie dostawy i usługi p.n. „Dostawa, montaż, wdrożnie i uruchomienie systemu monitorowania pojazdów Zakładu, realizujących usługi komunalne w Gminie Milówka”.

Zamówienie zostanie złożone w trybie zapytania o cenę, na podstawie ¶ 6 Zarządzenia nr 0151-96/2008 Wójta Gminy Milówka z dnia 9.12.2008r. w sprawie Regulaminu udzielenia przez Urząd Gminy Milówka oraz jednostki organizacyjne Gminy Milówka zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 € (z póź. zm.).

Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia >tutaj<