Wyślij stan licznika!

Zawiadomienie

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Milówce ogłasza o zamiarze powierzenia wykonywania usługi odbioru odpadów komunalnych i innych (śmieci) z tercnu przysiłków wszystkich Sołectw Gminy Milówka, tj.:

  • w Milówce – Kolonia Prusów,
  • w Nieledwi – Kolonia Zabawa.
  • w Lalikach,
  • w Szarem – Suche,
  • w Kamesznicy – ul. Fajkówka i ul. Wojtasówka.

Miejsce odwozu odpadów i śmieci segregowanych (szkło, plastik, papier, metale) i niesegregowanych: kontenery na terenie b. oczyszczalni ścieków w Milówce.

Termin świadczenia usług: wg harmonogramu dołączonego przez GZGK Milówka.

Oferty z podaniem zakresu i proponowanej ceny brutto świadcznia usług, można składać w Biurze Zakładu w terminie do dnia 12 Stycznia 2010r.