Wyślij stan licznika!

Zawiadomienie

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Milówce, ogłasza o zamiarze zgłoszenia zamówienia publicznego na wykonanie dostawy i usług p. n. „Dostawa, montarz, wdrożenie i szkolenie specjalistycznego programu komputerowego do obsługi biurowej usług w zakresie księgowości, odbioru odpadów komunalnych, rozliczenia należności za dostarczenie wody i odprowadzenia ścieków oraz fakturowanie usług dodatkowych” świadczonych w Gminie Milówka.

Do pobrania: załącznik z szczegółowymi informacjami.