Wyślij stan licznika!

Zawiadomienie

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Milówce, ogłasza o zamiarze zgłoszenia zamówienia publicznego na powierzenie wykonania usługi odbioru odpadów komunalnych i innych (śmieci) z terenów trudno dostępnych przysiłków w Gmianie Milówka.

Wybór najkorzystniejszej ofery nastąpi w dniu 04 luty 2011r., w siedzibie Zamawiającego w Milówce, ul. J. Kazimierza 123, o gofz. 12.00.

Do pobrania: załącznik z szczegółowymi informacjami.