Wyślij stan licznika!

Zarządzenie

ZARZĄDZENIE nr 0050–110/2011 Wójta Gminy Milówka z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie: wprowadzenia cennika za odbieranie i wywóz odpadów komunalnych w Gminie Milówka.

Do pobrania: załącznik z szczegółowymi informacjami.