Wyślij stan licznika!

Zarządzenie

Zarządzenie Wójta Gminy Milówka w sprawie: wprowadzenia cennika za odbieranie i wywóz odpadów komunalnych w Gminie Milówka.

Do pobrania: załącznik z szczegółowymi informacjami.