Wyślij stan licznika!

Wyniki konkursu działań proekologicznych dla szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Milówka.

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Milówce informuje, iż w dniu 29 maja 2008r. został zakończony VIII Konkurs Działań Proekologicznych dla szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Milówka.

Wyniki Konkursu przedstawiamy w Zarządzeniu Wójta Gminy Milówka nr 0151-44/2008 z dnia 29.05.2008r. w sprawie przyznania nagród za najlepsze wyniki w VIII Konkursie Działań Proekologicznych.