Wyślij stan licznika!

UWAGA MIESZKAŃCY!

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Milówce informuje, iż już 2 czerwca 2008r. przyjmowane są odpady zawierające azbest od osób, które złożyły wnioski o dofinansowanie do utylizacji wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych.

W celu przywiezienia odpadów azbestowych należy skontaktować siś z GZGK w Milówce od poniedziałku do piątku w godz. Od 700 do 1500 tel. 033 861 53 23

Zasady przyjmowania odpadów zawierających azbest /eternit/ przez GZGK w Milówce

 

  • Osoba oddająca odpady zawierające azbest zobowiązana jest do pobrania specjalnych bezpłatnych worków na azbest
  • Worki po zapełnieniu (3/4 napełnienia worka) należy dokładnie związać.
  • Worki niepowiązane lub zniszczone nie będą odbierane lub mieszkaniec będzie obciążany dodatkowymi kosztami przeładunku takich worków.
  • Mieszkaniec zobowiązany jest do przywiezienia własnym transportem odpadów azbestowych i złożenia ich w odpowiedni sposób, do specjalnych kontenerów.
  • W przypadku nieprawidłowego złożenia eternitu do kontenera mieszkaniec zostanie dodatkowo obciążony kosztami przeładunku azbestu.
  • Worki, które nie zostały wykorzystane przez mieszkańca należy zwrócić do GZGK w Milówce, w przeciwnym wypadku mieszkaniec zostanie obciążony kosztami takich worków. /3,00 zł + Vat/szt./