Wyślij stan licznika!

  1. Regulamin odprowadzania ścieków na terenie Gminy Milówka dostępny jest do pobrania w formacie pdf
  2. Regulamin dostarczania wody obowiązujący na terenie Gminy Milówka dostępny jest do pobrania w formacie pdf
  3. Wymagania potrzebne do montażu wodomierza dostępne również do pobrania w formacie pdf