Wyślij stan licznika!

Przetarg – zakup paliw płynnych dla samochodów i urządzeń GZGK

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r (Dz.U. z 2007 r. Nr. 223 poz 1655 z póź. zm.) Prawo zamówień publicznych na:

Zakup paliw płynnych dla samochodów i urządzeń GZGK w Milówce

Szczegóowe informacje dotyczące przetargu w dziale download lub bezpośrednio >tutaj<