Wyślij stan licznika!

Przetarg – usunięcie i unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r (Dz.U. z 2007 r. Nr. 223 poz 1655 z p�n. zm.) Prawo zamówień publicznych na:

Usunięcie i unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu Gminy Milówka

Szczegłowe informacje dotyczące przetargu w dziale download lub bezpośrednio >tutaj<