Wyślij stan licznika!

Ogłoszenie

Ogłoszenie zbiorka odpadów wielkogabarytowych 2011 „GZGK w Milówce informuje iż od 4 maja odbywać się będą kolejne etapy zbiórki odpadów wielkogabarytowych dla poszczególnych Sołectw Gminy MIlówka.”

Do pobrania: załącznik z szczegółowymi informacjami.