Wyślij stan licznika!

Ogłoszenie w sprawie zbiórki odpadów wielkogabarytowych(Kamesznica)

Szanowni mieszkańcy

Urząd Gminy zawiadamia mieszkańców wsi KAMESZNICA, że w dniach od 26 do 28 maja (od poniedziałku do środy) 2008 roku nastąpi nieodpłatny odbiór odpadów wielkogabarytowych.

Zużyty sprzęt elektroniczny /m.in. telewizory, monitory, lodówki, pralki, radia itp./, stare meble , duże opakowania metalowe oraz zużyte opony należy wystawić w formie wystawki przed posesję – wzdłuż głównej drogi.

Przypominamy, że należy wystawić tylko wymienione odpady.

Gromadzone odpady nie mogą utrudniać ruchu i zagrażać bezpieczeństwu. Powinny także umożliwić ich w miarę dogodny załadunek na duży samochód ciężarowy.

Informujemy, iż odpady wielkogabarytowe należy wystawić do godz. 9:00.