Wyślij stan licznika!

Ogłoszenie, w sprawie zbiórki odpadów wielkogabarytowych

Urząd Gminy w Milówce oraz Gminny Zakład Gospodarki komunalnej zawiadamia mieszkańców MILÓWKI, że w dniach od 11 do 16 Maja (od poniedziałku do soboty) oraz od 18 do 23 maja (od poniedziałku do soboty) 2009 roku nastąpi nieodpłatny odbiór odpadów wielkogabarytowych

W związku ze zmieniającymi się przpisami, zasadami odbioru na składowisku oraz ze względów sanitarnych, od tego roku nie będzie podstawianych kontenerów w ustalonych punktach zbiorczych na terenie Milówki

Zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny m.in. telewizory, monitory, komputery, lodówki, pralki, radia, czainiki itp./, stare meble, okna, drzwi, futryny, duże opakowania metalowe oraz zużyte opony.

należy dostarczyć na bazą GZGK w Milówce dawna oczyszczalnia ścieków przy ul. Grunwaldzkiej w Milówce.

Przypominamy, że nieodpłatnie odbierane będą tylko wymienione odpady.

W przypadku posiadania bardzo dużych lub bardzo ciękich gabarytów (np. piec CO, duże zestawy mebli), istnieje możliwość odbioru przez samochód GZGK Milówka, po wcześniejszym zgłoszeniu i ustaleniu terminu z pracownikami przyjmującymi odpady, w bazie GZGK przy ul. Grunwaldzkiej w Milówce.

Informujemy, iż odpady wielkogabarytowe można przywozią w godzinach od 11:00 do 19:00.