Wyślij stan licznika!

Ogłoszenie w sprawie zbiórki odpadów wielkogabarytowych (Szare)

Szanowni mieszkańcy

Urząd Gminy zawiadamia mieszkańców wsi SZARE, że w dniach od 19 do 20 maja (od poniedziałku do wtorku) 2008 roku nastąpi nieodpłatny odbiór odpadów wielkogabarytowych.

Zużyty sprzęt elektroniczny /m.in. telewizory, monitory, lodówki, pralki, radia itp./, stare meble , duże opakowania metalowe oraz zużyte opony należy wystawić w formie wystawki przed posesję – wzdłuż głównej drogi.

Przypominamy, że należy wystawić tylko wymienione odpady.

Gromadzone odpady nie mogą utrudniać ruchu i zagrażać bezpieczeństwu. Powinny także umożliwić ich w miarę dogodny załadunek na duży samochód cięarowy.

Informujemy, iż odpady wielkogabarytowe należy wystawić do godz. 9:00.