Wyślij stan licznika!

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie w sprawie zbiórki odpadów wielkogabarytowych

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Milówce zawiadamia mieszkańców MILÓWKI,
że w dniach od 20 do 23 maja (tj. od poniedziałku do czwartku) 2013 roku nastąpi nieodpłatny odbiór odpadów wielkogabarytowych.

Tutaj możesz zobaczyć więcej informacji