Wyślij stan licznika!

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Milówka: Dostawa ciągnika wraz z przyczepą Numer ogłoszenia: 46794 – 2011; data zamieszczenia: 17.03.2011 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym – dostawy

Do pobrania: załącznik1 załącznik2 z szczegółowymi informacjami.

Odpowiedź na zapytanie do SIWZ z dn. 21 i 23.03.2011r.
Do pobrania: załącznik z odpowedzią.