Wyślij stan licznika!

Ogłoszenie

Kierownik Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Milówce informuje, że ogłoszony został przetarg nieograniczony na „Budową kanalizacji sanitarnej w Gminie Milówka”. Szczegóły znajdują sie w ogłoszeniu o przetargu oraz w SIWZ.

Do pobrania: załącznik. nr 8, załącznik nr 9.