Wyślij stan licznika!

Ogłoszenie

Urząd Gminy oraz Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Milówce informuje, że od kwietnia rozpoczyna się akcja zbiórki odpadów wielkogabarytowych dla poszczególnych sołectw Gminy Milówka.

W/w dniach odbierane będą następujące odpady:

  • Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny m.in. telewizory, monitory, lodówki, pralki, radia, kuchenki elektryczne, elektryczno-gazowe itp.
  • stare meble, dywany, wykładziny podłogowe,
  • okna, drzwi, rynny,
  • zużyte opony.

więcej informacji w załączniku.