Wyślij stan licznika!

Ogłoszenie

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Wójt Gminy Milówka oraz Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Milówce zawiadamia mieszkańców, iż od 2017 roku nastąpi zmiana zasad odbioru odpadów wielkogabarytowych.
Osoby zainteresowane oddaniem odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zgłaszają telefonicznie pod nr 33 861 53 23 , e-mail: gzgkmilowka@op.pl lub osobiście w biurze GZGK w Milówce konieczność odbioru wymienionych poniżej odpadów.
Zgłoszenia należy składać w dniach :

– Laliki – od 23.04.2017r. do 05.05.2017r.
– Nieledwia – od 26.04.2017r. do 10.05.2017r.
– Milówka – od 08.05.2017r. do 19.05.2017r.
– Szare – od 15.05.2017r. do 26.05.2017r.
– Kamesznica – od 15.05.2017r. do 26.05.2017r.

Przypominamy, iż bezpłatnie odbierane będą następujące odpady:
– stare, zużyte meble, dywany, wykładziny podłogowe;
– okna, drzwi, ościeżnice, rynny;
– zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
– zużyte opony – tylko opony z samochodów osobowych !!! .