Wyślij stan licznika!

Ogłoszenie

GABARYTY 2016 – zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Milówce zawiadamia mieszkańców Gminy Milówka, że w dniach:
25 kwietnia (tj. PONIEDZIAŁEK) 2016 roku w SZAREM
26 kwietnia (tj. WTOREK) 2016 roku w LALIKACH
28 kwietnia (tj. CZWARTEK) 2016 roku w NIELEDWI
16 – 19 maj (tj. od PONIEDZIAŁKU do CZWARTKU) 2016 roku w MILÓWCE
30 maj – 2 czerwiec (tj. od PONIEDZIAŁKU do CZWARTKU) 2016 roku w KAMESZNICY

nastąpi nieodpłatny odbiór odpadów wielkogabarytowych.

W/w dniach odbierane będą następujące odpady:
– stare, zużyte meble, dywany, wykładziny podłogowe;
– okna, drzwi, ościeżnice, rynny;
– zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
– zużyte opony – tylko opony z samochodów osobowych !!! .

Wymienione odpady wielkogabarytowe należy wystawić w formie wystawki zgodnie z informacjami podanymi w szczegółowych ogłoszeniach.