Wyślij stan licznika!

Ogłoszenie

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Milówce ogłasza konkurs ofert na: „Świadczenie usług odbioru i wywozu odpadów z Przysiółków Sołectw w Gminie Milówka”.

Szczegółowe informacje w załączniku