Wyślij stan licznika!

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE
zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Szanowni mieszkańcy.

Wójt Gminy Milówka oraz Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Milówce, informuje, iż w dniu 29 września 2014 roku tj. PONIEDZIAŁEK odbędzie się bezpłatny odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie Gminy Milówka.
Akcja przeprowadzona jest przy współpracy Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Milówce z Firmą Biosystem Elektrorecykling z Krakowa.
Wymieniony poniżej zużyty sprzęt należy wystawić do godziny 8.00 przed posesją wzdłuż ulic, podobnie jak to ma miejsce w przypadku wystawiania pojemników z odpadami komunalnymi.
Przypominamy, iż wystawiony sprzęt nie powinien być zdekompletowany.
Prosimy o wystawienie tylko sprzętów elektronicznych i elektrycznych.
Odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony
NIE BĘDĄ ODBIERANE !!!

Szczegółowe informacje na plakatach , w siedzibie GZGK w Milówce,
pod nr tel. 33 861 53 23
oraz na
www.gzgk-milowka.pl

Tutaj możesz zobaczyć więcej informacji