Wyślij stan licznika!

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE w sprawie zbiórki odpadów wielkogabarytowych

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Milówce zawiadamia mieszkańców wsi LALIKI, że w dniach od 27 do 28 maja (tj. od poniedziałku do wtorku) 2013 roku nastąpi nieodpłatny odbiór odpadów wielkogabarytowych.

Tutaj możesz zobaczyć więcej informacji