Wyślij stan licznika!

OGŁOSZENIE

Szanowni mieszkańcy.

Wójt Gminy Milówka informuje, iż w dniu 22 kwietnia 2013 roku odbędzie się bezpłatny odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie Gminy Milówka.
Akcja przeprowadzona jest przy współpracy Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Milówce z Firmą Biosystem Elektrorecykling z Krakowa.
Zużyty sprzęt /wyszczególnienie w załaczniku/ należy wystawić do godziny 8.00 przed posesją wzdłuż ulic, podobnie jak to ma miejsce w przypadku wystawiania pojemników z odpadami komunalnymi.

Przypominamy, iż wystawiony sprzęt nie powinien być zdekompletowany.
Sprzęt zostanie odebrany do godz. 17.00
Prosimy o wystawienie sprzętów w miejscach umożliwiających dojazd samochodów pokazanych na fotografii.