Wyślij stan licznika!

Komunikat

Kierownik Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Milówce informuje, że zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2006r. nr 164 poz. 1163 ze zm.)w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Usunięcie i unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych Zawierających azbest z terenu Gminy Milówka dokonano w dniu 25.05.2010r. wyboru najkorzystniejszej oferty.

Szczególowe informacje dotyczące przetargu w załączniku.