Wyślij stan licznika!

Komunikat

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Milówce ogłasza Konkurs ofert na wykonanie wymiany pokrycia dachowego na budynku PSZOK w Milówce – dawna oczyszczalnia ścieków w Milówce przy ul. Piekarskiej.
Szczegóły w załącznikach
plik1 plik2