Wyślij stan licznika!

Komunikat

KOMUNIKAT

W związku z przedłużającą się suszą Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Milówce, zwraca się do mieszkańców Gminy Milówka z prośbą o racjonalne korzystanie z wodociągu gminnego.
Prosimy o wykorzystywanie wody wyłącznie do celów socjalnych oraz sprawdzenie urządzeń sanitarnych pod względem szczelności. Prosimy o nie używanie wody do napełniania basenów, mycia samochodów, robót budowlanych oraz innych celów nie związanych bezpośrednio z funkcjonowaniem gospodarstw domowych. Ponadto prosimy o natychmiastowe zgłaszanie Zakładowi zauważonych awarii czy też nieszczelności sieci wodociągowej.

Numery telefonów:
tel. 33 861 53 23
tel. kom. 606 262 798
tel. alarmowy: +48 600 932 272

Do pobrania załącznik