Wyślij stan licznika!

Informacja o wyniku postępowania przetargowego

Wójt Gminy Milówka informuje, że zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006r. nr 164 poz. 1163 ze zm.) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:
Wywóz nieczystości płynnych do oczyszczalni ścieków
dokonano w dniu 13.03.2009r. wyboru najkorzystniejszej oferty.

W przedmiotowym postępowaniu złożone zostały oferty:

  1. EKO-TRANS Firma usługowa Koczur Leszek, ul. Brzozowa 1, 43-512 Bestwina – 50,29 zł/m3
  2. SANIT-TRANS Sp. z o.o. 43-392 Międzyrzecze Górne 383 – 34,78 zł/m3

Wyniki przetargu dostępne w dziale Download na naszej stronie.