Wyślij stan licznika!

Informacja

GABARYTY 2014

SZARE – 23.04.2014R.
NIELEDWIA – 24.04.2014R.
LALIKI – 28.04.2014R.

Urząd Gminy oraz Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Milówce zawiadamia mieszkańców wsi SZARE,  NIELEDWIA, LALIKI , że w dniach  23 kwietnia w Szarem, 24 kwietnia w Nieledwi oraz 28 kwietnia w Lalikach 2014 roku nastąpi nieodpłatny odbiór odpadów wielkogabarytowych.

Szczeóły na plakatach oraz w biurze GZGK w MiLÓWCE /tel. 33 8615 323/

Tutaj możesz zobaczyć więcej informacji
Tutaj możesz zobaczyć więcej informacji
Tutaj możesz zobaczyć więcej informacji