Wyślij stan licznika!

Informacja

Informacja dotycząca możliwości otrzymymania dofinansowania do utylizacji wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych i elewacji dla miszkańców Gminy Milówka.

 

Urząd Gminy w Milówce informuje iż, podobnie jak w latach ubiegłych osoby mające zamiar w bieżącym 2010 roku zmienić z budynku mieszkalnego lub gospodarczego pokrycie dachowe lub elewację zawierające azbest mogą zgłaszać się do Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Milówce w celu pobrania stosownego wniosku o dofinansowanie do utylizacji wyrobów zawierających azbest /eternit/.

więcej informacji w załączniku.