Wyślij stan licznika!

Informacja

Kierownik Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Milówce informuje, ze w zamieszczonym ogłoszeniu o przetargu jak wyżej, błędnie podano, że Zamawiajacy nie pobiera wadium. Jednak zgodnie ze SIWZ Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokosci 8.000 zł.

więcej informacji w załączniku.