Wyślij stan licznika!

Informacja

Kierownik Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Milówce informuje, że zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. nr 164 poz. 1163 ze zm.) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Milówka dokonano w dniu 12.05.2010r. wyboru najkorzystniejszej oferty.

Szczególowe informacje dotyczące przetargu w załączniku.